Home page MyTalentBuilder

MyTalenbuilder

Jouw talent in drie stappen

  • 1

    WAT ZIJN MIJN TALENTEN?

  • 2

    WAT ALS IK MIJN TALENT OVERDRIJF?

  • 3

    360°-TEST: WAT VINDEN ANDEREN?

Deze drie stappen leiden tot jouw unieke talentenprofiel. Hoe meer stappen je vervolledigt en hoe meer items ingevuld zijn, hoe betrouwbaarder je talentenoverzicht en de daarbij horende tips.

Wat onze klanten zelf zeggen:

MyTalentBuilder is een fundamentele aanvulling op het gedachtengoed in het boek 'Ik kies voor mijn talent'; De tool geeft een mooi beeld van ieders individuele talentenprofiel, en is de perfecte voorzet voor coaching, loopbaangesprekken of workshops.

Luk Dewulf (auteur 'Ik kies voor mijn talent')